Extreme Eco Solutions neemt sinds eind september deel aan de werkgroep “Meer en Betere Recycling” binnen het kunststofketen akkoord, onder auspiciën van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verdere deelnemers aan deze projectgroep zijn grote spelers op het gebied van productie, grondstoffen, kennis en recycling binnen de kunststofbranche.
Extreme Eco Solutions geeft input vanuit de ervaringen binnen de composietbranche, met name die vanuit de afval- en recyclingtak.

Het doel van de werkgroep is het in kaart brengen van de huidige en toekomstige mogelijkheden op het gebied van recycling, teneinde een zo hoog mogelijk percentage van het afval om te zetten in nieuwe grondstoffen te bewerkstelligen. Hierbij worden economische en technische limieten opgeschoven, worden eindafnemers betrokken in het proces en is samenwerking een vereiste.